top of page
Tekst controleren op een Document

Voorwaarden

Het lesjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus en bestaat uit 36 lessen. Tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen is er geen les.

Het totale lesbedrag voor 36 lessen kan worden voldaan in 12 maandelijkse termijnen of in 4 kwartaaltermijnen. De 4 termijnen beginnen op 1 september, 1 december, 1 maart en 1 juni. Het lesgeld dient voldaan te worden in de eerste week van de maand dat de betaling ingaat. Voor volwassen leerlingen bestaat de mogelijkheid een strippenkaart van 8 losse lessen aan te schaffen.

Wanneer ik een les niet kan geven, zal ik die op een later tijdstip inhalen. Bij verzuim van mijn kant van meer dan twee lessen per jaar volgt restitutie van het lesgeld over die lessen aan het eind van het jaar. Mocht het voorkomen dat ik voor een langere periode lessen moet verzuimen, dan is na twee niet gegeven lessen geen lesgeld meer verschuldigd. Ik zal ik dat geval mijn best doen te zorgen voor een vervanger.


Als de leerling besluit van een lesafspraak geen gebruik te maken, dan wordt deze les desondanks betaald. Bij opzegging geldt een opzegtermijn van 1 maand per de eerste van de maand.

Ik ga zorgvuldig met de gegevens van de leerling om en deel deze niet met derden.

bottom of page